Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho bạn biết chungcuromanplaza.com sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang chungcuromanplaza.com này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang chungcuromanplaza.com hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.
Khi sử dụng chungcuromanplaza.com, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập chungcuromanplaza.com để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân sẽ được thu thập và sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. chungcuromanplaza.com sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chungcuromanplaza.com tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.
Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi người dùng tự nguyện gửi cho chungcuromanplaza.com. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của người dùng. Thông tin chungcuromanplaza.com thu thập có thể bao gồm tên, tên công ty hay tổ chức của bạn, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. chungcuromanplaza.com có thể thu thập một số thông tin nhất định chẳng hạn như loại trình duyệt các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến chungcuromanplaza.com. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý nền tảng chungcuromanplaza.com.
chungcuromanplaza.com có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp để theo dõi số lượng khách truy cập vào chungcuromanplaza.com, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật tại chungcuromanplaza.com, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận.