TIN TỨC

ROMAN PLAZA

Những thông tin quan trọng về giá đền bù đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là một phần đất được nhà nước giao cho người dân cách tác và sản xuất nhằm mục đích nông nghiệp như là canh tác, sản xuất cho nông nghiệp như nuôi thủy sản, trồng rừng và cây ăn quả,… Vậy khi nhà nước thu hồi loại đất nông nghiệp này thì người dân sẽ được hưởng những chính sách đền bù như thế nào? Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cần biết về giá đền bù đất nông nghiệp.

Các chính sách giá đền bù đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là phần đất dùng để sản xuất chính của người nông dân. Vì thế, khi Nhà nước thu hồi nhằm các mục đích thực hiện an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội hoặc các mục đích khác thì người nông dân sẽ được hưởng đền bù đất nông nghiệp.

giá đền bù đất nông nghiệp

Hình thức đền bù

Theo Điều 74 trong Luật Đất Đai (2013) đã quy định rõ về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Người nông dân có đất bị thu hồi và có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù theo hai hình thức như sau:

 • Đền bù bằng đất: Việc đền bù này được thực hiện bằng cách là giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi và có diện tích đất tương đương.
 • Đền bù bằng tiền: Trong trường hợp không có đất để đền bù, người nông dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra, trong trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phải thanh toán bằng tiền đối với phần có chênh lệch đó. Đơn giá đền bù đất nông nghiệp được tính theo giá nhà đất vào thời điểm hiện tại.

Chính sách hỗ trợ 

Ngoài các khoản đền bù về đất nông nghiệp khi bị thu hồi, thì chủ sở hữu đất nông nghiệp có thể được xem xét nhận các hỗ trợ khác được quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai (2013) sau đây:

 • Hỗ trợ việc ổn định đời sống và sản xuất

Việc hỗ trợ các đối tượng hiện đang có thu nhập dựa trên việc sản xuất trên đất nông nghiệp, khi bị thu hồi đất thì khoảng tiền đền bù đất nông nghiệp có thể phần nào ổn định đời sống của mình. Mục đích này là giúp họ có thể tiếp tục lao động sản xuất nông nghiệp trên phần đất được đền bù nếu họ được bồi thường bằng đất.

 • Hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp

Với trường hợp những trường hợp là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà có đất bị thu hồi và có điều kiện tiếp tục sản xuất thì có thể được hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm và  chuyển đổi nghề. Mức giá hỗ trợ cụ thể là do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và căn cứ dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. Trong quá trình lập phương án chuyển đổi nghề hoặc tìm kiếm việc làm cho người nông dân, thì chính quyền địa phương phải lấy ý kiến của cả người thu hồi đất.

 • Hỗ trợ khác:

Các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân hiện đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà bị thu hồi đất trong khi chưa có đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc hỗ trợ này nhằm để bảo đảm công bằng đối với người có đất bị thu hồi, và đảm bảo rằng họ đều có chỗ ở, ổn định đời sống.

giá đền bù đất nông nghiệp

Tính giá đền bù đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 19 trong Nghị định 47/2014/NĐ-CP về mức giá đền bù đất nông nghiệp nhằm hỗ trợ cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Cụ thể là, nếu thu hồi đất  từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ tối đa như sau:

 • Trong  vòng 6 tháng nếu không di chuyển chỗ ở.
 • Trong 12 tháng nếu buộc phải di chuyển chỗ ở.
 • 24 tháng trong trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn.

Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì sẽ được hỗ trợ như sau:

 • Nếu không phải di chuyển chỗ ở trong vòng 12 tháng .
 • Nếu phải di chuyển chỗ ở trong vòng 24 tháng .
 • 36 tháng trong trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn.

Tiền hỗ trợ ổn định sản xuất

Mức giá đền bù đất nông nghiệp nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền được áp dụng ở mức cao nhất bằng 30%/năm ( thu nhập sau thuế). Điều này căn cứ vào mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề trước đó.

Ngoài ra, các cá nhân và hộ gia đình được bồi thường bằng đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ về giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, các dịch vụ bảo vệ thực vật, chăn nuôi, kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất,…

Tiền hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm và chuyển đổi nghề

Giá đền bù đất nông nghiệp = Diện tích đất được bồi thường x Giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất hiện tại x Hệ số bồi thường do địa phương đó quy định (Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Địa phương sẽ quy định giá đền bù đất nông nghiệp và hệ số bồi thường. Tuy nhiên, với mức giá tối đa không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi mà nằm trong hạn mức giao đất ở địa phương.

Kết luận

Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về giá đền bù đất nông nghiệp như những chính sách hỗ trợ đền bù, cách tính giá đền bù đất nông nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin bổ ích trên sẽ giúp ích cho bạn. 

Trả lời