TIN TỨC

ROMAN PLAZA

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và các bước thực hiện mới nhất

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 mới ra đời năm 2020 thường được dùng khi nói đến mặt bằng để xây dựng các dự án hiện nay. Song nhiều người chưa rõ ý nghĩa của nó cũng như các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch mới nhất theo luật hiện hành ra sao. Dưới đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết.

Tìm hiểu về quy hoạch chi tiết 1/500

Khái niệm này được dùng để chỉ quy hoạch về tổng thể mặt bằng các dự án đầu tư mới. Quy hoạch được coi là cơ sở cho việc định vị công trình, kỹ thuật xây dựng sẽ ra sao và tiến hành thiết kế, thực hiện xây dựng như thế nào.

thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Ngoài ra chúng ta sẽ còn có khái niệm quy hoạch 1/2000, thì quy hoạch 1/500 chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Dựa vào quy hoạch 1/500 chủ đầu tư cũng có thể tạo lập thêm dự án nếu có đầy đủ giấy phép.

Quy định chung bên trong giấy phép quy hoạch 1/500

Các nhà quản lý của dự án xây dựng là những người cần phải nắm vững các quy định bên trong quy hoạch 1/500. Bởi vì đơn vị chủ đầu tư được cấp giấy phép quy hoạch cần phải có điều kiện về năng lực thì mới được phép thực hiện việc đầu tư xây dựng, vì trong luật xây dựng đã quy định.

Hay cả khi chủ đầu tư lập quy hoạch đô thị, tiến hành lập dự án hoặc thực hiện triển khai xây dựng dự án thì đều phải có giấy phép quy hoạch 1/500. Những quy định bên trong giấy phép phải được tuân thủ thì nói là làm đúng luật. Quy hoạch 1/500 giống như chi tiết hoá các quy định được nêu trong luật và các thông tư hướng dẫn thi hành luật ban hành.

Hiệu lực tối đa của giấy phép quy hoạch là 24 tháng đối với các dự án xây dựng kiểu tập trung được tính từ ngày đơn vị quản lý xin cấp giấy phép quy hoạch tới ngày được phê duyệt quy hoạch. Còn với các dự án riêng lẻ thì thời hạn tối đa chỉ là 12 tháng mà thôi.

Các bước làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Các đơn vị nếu muốn làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 có thể thực hiện theo những bước sau:

Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Đầu tiên bên trong hồ sơ cần có tờ trình về nội dung yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị của đơn vị (cơ quan tiến hành lập quy hoạch). Trong đó ghi rõ lý do, nội dung và trình bày kế hoạch điều chỉnh sao để phù hợp nhất.

Sau khi nộp tờ trình sẽ có văn bản trả lời ý kiến sau thẩm tra, kiểm tra của phía cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra quy hoạch (bản chính hoặc dùng bản sao có chứng thực).

Tuỳ vào dự án mà cần có những giấy tờ khác nhau, nếu là dự án đầu cơ xây dựng thì phải có ý kiến và ký nháy của người có thẩm quyền tại UBND quận, thị xã về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết. Đi kèm là bản chính hoặc bản sao có chứng thực quyết định phê chuẩn đồ án quy hoạch chi tiết đang cần điều chỉnh.

Có thêm một văn bản ghi đầy đủ các ý kiến của dân cư thuộc khu vực điều chỉnh quy hoạch, dân cư các khu vực tiếp giáp chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch và họ có ý kiến cần phải điều chỉnh.

Tóm lại, là phải có ý kiến của người dân, ý kiến cơ quan có thẩm quyền thì mới bắt đầu thực hiện điều chỉnh. Các đơn vị muốn điều chỉnh phải có tờ trình ghi đầy đủ nội dung để đưa vào hồ sơ xin thay đổi quy hoạch.

Thành phần bên trong bản vẽ cần điều chỉnh quy hoạch

Bên trong bản vẽ sẽ là bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Cần có thêm bản đồ của quy hoạch tổng mặt bằng và bản đồ sử dụng đất theo phương án điều chỉnh và cuối cùng là bản đồ vị trí và giới hạn của khu vực cần điều chỉnh.

Nếu điều chỉnh có ảnh hưởng đến việc cần điều chỉnh quy hoạch khác liên quan tới hạ tầng, công nghệ thì phải có thêm bản đồ quy hoạch liên lạc, bản đồ quy hoạch hạ tầng, chỉ giới đường đỏ có liên quan tới xây dựng điều chỉnh trong khu vực,…Kèm theo một số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước cuối cùng là tiến hành nộp hồ sơ

Khi hoàn thành và đầy đủ các thủ tục giấy tờ theo quy định thì đơn vị nộp hồ sơ tại trụ sở của Ban điều hành đầu tư – xây dựng và nhận kết quả cũng ở đây. Thường sẽ là ban quản lý các dự án đầu tư, xây dựng đối với cấp huyện, cấp tỉnh.

thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì đơn vị sẽ tiếp nhận và đưa cho người nộp giấy biên nhận. Trường hợp thiếu hoặc hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận yêu cầu bổ sung.

Như vậy, các doanh nghiệp đã nắm rõ thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 theo cách trình bày trên dây chưa? Chúc các bạn làm đúng và làm đủ để mọi việc được tiến hành thuận lợi.

Trả lời